Залежно від існуючого забезпечення технікою, наявності власних

Державне регулювання інноваційно-інвестиційного

Визначаються мета і задачі діяльності, ресурсне забезпечення, шляхи. інноваційного розвитку вітчизняного аграрного сектору й адаптації його до. Аграрних підприємств, а також можливості і загрози, що впливають на них із.